Anasayfa Kurumsal Referanslar Anlaşmalı Kurumlar Basın Odası İletişim

Bronkoskopi

AKCİĞER HASTALIKLARINDA EN ETKİN ERKEN TANI YÖNTEMİ: BRONKOSKOPİ

Akciğer görüntüleme için tasarlanmış,
günümüzün en gelişmiş Bronkoskopi Cihazı ve Ünitesi

Solunum Göğüs Hastalıkları Merkezinde...
 

Bronkoskopi İşlemi Nedir?

 

Optik bir aletle trakea ve bronş sisteminin incelenmesi yöntemidir.Bronkoskopi trakeobronşiyal agacın görsel olarak değerlendirilmesi demektir.

 

 

                     

 

  

Bu yöntem için kullanılan aletlere bronkoskop denir. Bronkoskoplar rijid ve fleksible olmak üzere iki çeşittir. Merkezimizde fleksible bronkoskopi yapılmaktadır.

 

Kullanılan alet Olimpus video sistemli son model EVIS EXERA II 1080i serisidir. Bu sistem Narrow Band Imaging NBI sistemini içermektedir. Bu sistemin en önemli özelliği normal ışık kaynağında gözden kaçabilecek kanser lezyonlarının yakalanmasını, dolayısıyla akciğer kanserinin erken tanısını sağlar.

 

Bronkoskopide devrim yaratan Narrow Band Imaging Bronkoskopi nedir?

 

Işığın dalga boyunu değiştirerek, Vasküler yapılarda renk değişikliği yaparak hasta alanları görünür kılar. Bu özellik Akciğer Kanserinin erken tanısında ulaşılan en son teknolojidir.

 

BRONKOSKOPİ İŞLEMİ

 

Işıklı bir tüpün(bronkoskop) ağızdan ya da burundan sokularak hava yollarının içeriden incelenmesi ve gereğinde müdahalesi işlemidir. Bronkoskopi bronş ağacının en uç dallarına kadar gözle incelenmesini sağlar. Hastalıkların görülebilen ya da görünmeyen kısımlarından  iğne, fırça ya da yıkama yoluyla, ya da küçük doku parçalarının özel aletlerle tutulup koparılmasıyla örnekler alınıp gerekli labaratuvar tetkikleri yapılabilir. Solunum yolları içine kaçmış iğne, gıda parçası gibi yabancı cisimler varsa çıkarılabilir.

 

Bronkoskopik incelemenin iki yöntemi vardır:

 

 • Fiberoptik bronkoskopi
 • Rijit bronkoskopi

 

Fiberoptik Bronkoskopi

 

Bir ışık kaynağı ile bu ışık kaynağından gelen ışınları iletebilen, ince bükülebilen bir parçadan oluşur. Bronkoskopi sırasında gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ortasında bir kanal bulunur. Söylenenleri tam olarak uygulayabilen uyumlu bir hastada işlem yaklaşık 10 dakika sürmektedir. İşlem sırasında ve sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşma olasılığı son derece düşüktür.

 

Rijit Bronkoskopi

 

Bir ucu ışık kaynağına bağlı olan iki ucu açık değişik boyutlarda metal borulardan oluşan bir sistemdir. Teşhis amacıyla gözlemek ve örnek almak için kullanılabilirse de daha ziyade tedavi amacıyla solunum yollarındaki; yabancı cisimlerin çıkarılması, kanamaların durdurulması balgam birikiminin temizlenmesinde kullanılır.

 

 

Bronkoskopi Hangi Amaçla Kullanılır;

 

1.Tanı koymak amaçlı:

 

Çeşitli nedenlerle çekilmiş akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografide akciğer tümörünü düşündürür lezyon varlığında,

o       Akciğer grafisinde herhangi bir lezyon saptanıp diğer yöntemlerle tanı konulamamış olgularda,

o       2 haftadan uzun süren ve KBB uzmanı tarafından doğrudan ses tellerinin bir hastalığı düşünülmemiş ses kısıklığı varlığında,

o       Akciğer grafisi, tomografi, alerji testleri, solunum fonksiyon testleri ile incelenmiş ancak bir neticeye ulaşılamamış uzun süredir devam eden kronik öksürük varlığında,

o       Öksürükle birlikte kanlı balgam ya da kan tükürme durumunda,

o       Nefes darlığı yakınması ile başvurup yapılan incelemelerde nefes darlığını açıklayacak bir tanıya ulaşılamamış olgularda,

o       Nefes alıp verme esnasında özellikle belirli bir akciğer alanında hışıltılı solunum duyulan ve bunu açıklayacak başka bir neden saptanamayan olgularda,

o       Nefes borusuna yabancı bir cisim kaçıran hastalarda,

o       Göğüs travmaları ve yaralanmalarında, tanısal bronkoskopi yapılmalıdır.

 

2. Tedavi etmek amaçlı:

 

Bronşlarda aşırı sekresyon (ifrazat) birikimi varlığında bunları temizlemek amacıyla,

o       Havayollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla,

o       Trakea ve ana bronşlardan kaynaklanan ve hastada aşırı nefes darlığı ve boğulma hissine neden olan iyi ya da kötü huylu tümörlerin girişimsel bronkoskopi uygulamaları yani lazer, argon plazma koter, elektrokoter, cryocoter ile tümörün çıkarılması amacıyla,

o       Yine trakea ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarının tedavisi için stent uygulaması amacıyla, terapötik bronkoskopi yapılmalıdır.

 

Bronkoskopi Hangi Durumlarda Gereklidir ?

 

Bronkoskopi tetkidi yapılması gereken durumlar:

 • İlaç tedavisine yanıt vermeyen inatçı öksürük,
 • Öksürükle balgamda kan gelmesi,
 • Akciğer grafisinde anormal görüntü saptanması,
 • Akciğer ve solunum yollarının;
  • Tümöral hastalıkları
  • İltihabi hastalıkları
  • Yabancı cisim kaçması

 

Bronkoskopi Öncesi Hastanın Hazırlanması:

 

Bronkoskopi hastanın hekim ile yüksek düzeyde işbirliğini gerektirdiğinden herşeyden önce hastaya; yapılacak bronkoskopinin amacı, yapılmaması durumunda olası kayıplar ve işlemin nasıl uygulanacağı detaylı bir biçimde anlatılmalıdır. Lokal anestezi ile yapılan fiberoptik bronkoskopi öncesi hastaya en az 6 saat aç kalması önerilir. Bu amaçla eğer işlem sabah yapılacaksa gece 24:00 ten itibaren yeme ve içme kesilir.

Lokal anestezi ile yapılan bronkoskopi genellikle ameliyathane koşulları gerektirmez ve bir ofis prosedürü olarak uygulanır. Hasta bronkoskopi odasına alınarak yapılacak işlem hakkında bir kez daha detaylı bilgi verilir ve uygulamaya başlanılır.

 

Lokal Anestezi ile Fiberoptik Fleksibl bronkoskopi Nasıl Yapılır?

 

Hastaya bronkoskopi işleminden 1/2 - 1 saat önce bronşial ifrazatları azaltmak amacıyla kalçadan iğne yapılır. Bronkoskopi odasına alınan hastanın ağız ve boğazı bir sprey yardımıyla uyuşturulur. Burada yapılan lokal anestezinin amacı öksürük ve öğürtü refleksini baskılamak, hastanın endoskopun ağzına girmesi ile oluşacak bulantı hissini ortadan kaldırmaktır. Bronkoskopi esnasında ağrı olmaz bu nedenle yapılan anestezi ağrıya yönelik değildir. Ağız ve boğaz uyuşturulduktan sonra eğer gerekiyorsa sedasyon (sakinleştirme) sağlamak amacıyla damar yoluyla bir iğne daha yapılarak hemen arkasından bronkoskop ağız ya da burundan önce gırtlak ve buradan ses tellerinin arasından ana hava yoluna (trakea) ilerletilir (şekil 6). Bu esnada hastanın ses tellerinin hareketleri ve anatomisi de incelenir. Bronkoskopun havayoluna ilk girişi esnasında ve uygulama sırasında zaman zaman öksürük olabilir bunun dışında yukarıdada belirtildiği gibi hasta ağrı ya da acı duymaz. Öksürüğü baskılamak için ise bronkoskop içinden lokal anestezik madde verilerek uygulamaya devam edilir. Fiberoptik bronkoskopla trakea, sağ ve sol ana bronşlar, solda 2 loba sağda ise 3 loba ait bronşlar ve bu lob bronşlarının segment bronşları görülebilir. Bu sayılan düzeylerde bronkoskop içersinden biyopsi alınabilir, lavaj yani yıkama yapılabilir ve elde edilen materyaller bakteriyolojik ve sito-patolojik incelemeye gönderilebilir. Fleksibl bronkoskopi işlemi ortalama 10-12 dakika sürmektedir. İşlem sonrası hasta evine gönderilebilir. İşlem sonrasında ağız ve boğaz uyuşuk durumda olduğundan 2 saat boyunca hasta yememeli ve içmemelidirBu İşlemin Ne Gibi Riskleri Olabilir?

 

o       İşlemden önce uygulanan lokal anestezik madde yeterli olmayabilir ve bir miktar rahatsızlık duyabilirsiniz.

o       Steril olmayan ve deneyimsiz ellerde yapılan endoskopilerle enfeksiyon, kanama ve perforasyon riskleri olabilir. Doktorunuza bu risklerin neler olduğunu sorunuz.

 

 

Ne Zaman Doktorunuzu Aramalısınız?

o       Gittikçe kötüleşen ağrınız varsa

o       Bulantı ve kusmalarınız devam ederse

o       Ateşiniz çıkarsa


 


İncirli Cad. Tunaboylu Sok. Alpay Ap. 2/2 Çamlık Bakırköy İstanbul T: 0212 543 92 43 Tüm hakları saklıdır. Solunum Sağlık Hizmetleri 2010